ZDROJE KŘESŤANOVY RADOSTI (FP 3,1)

FpNení slyšet v současnosti mnoho dobrých zpráv, ale církvi Pána Ježíše byla svěřena dobrá zpráva, která je nad všechny dobré zprávy tohoto světa. Je to dobrá zpráva do každé doby – ať lidé oplývají optimismem nebo propadají beznaději. Pán Bůh zveřejnil dobrou zprávu!

Osnova kázání

Epafroditus – muž, který ví, kdy stojí za to riskovat život (Fp 2,25-30)

Epafroditus – muž, který ví, kdy stojí za to riskovat život (Fp 2,25-30)

Jan Suchý, Ústí nad Labem, 14. března 2021

Vždyť i Kristus dal svůj život jednou provždy za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu. 1 Petrův 3:18  

I. Úvod: jenom veďte život hodný Kristova evangelia!

Milost vám a pokoj ve jménu Pána Ježíše, milé sestry a bratři, přátelé,

Osnova kázání

JAK SE STÁT DOBRÝM SPOLUPRACOVNÍKEM NA BOŽÍM DÍLE? (FP 2,19-24)

kazBůh nám dal Ježíše a jeho smýšlení také jako vzor, jak má smýšlet každé Boží dítě, každý křesťan. Co se stane, když je takové smýšlení v církvi? To hned vidíme na životě apoštola Pavla, radostného vězně Ježíše Krista. Ale někdo si řekne: ale to byl apoštol! Jeden z malé skupiny lidí! Takových moc nebylo - měli zvláštní obdarování od Boha. A co já?

Osnova kázání

CO ZNAMENÁ BÝT POSLUŠNÝ JEŽÍŠI KRISTU?

 

CO ZNAMENÁ BÝT POSLUŠNÝ JEŽÍŠI KRISTU?

(Fp 2,12-18)

Jan Suchý, Ústí nad Labem, 7. února 2021

Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle.

Židům 12:1-2

  1. Úvod

Milost vám a pokoj, v Kristu Ježíši, Bohem milovaní!

Osnova kázání

Toto je smýšlení Ježíše Krista! (FP 2,5-11)

zimaUž po několik týdnů společně studujeme list Filipským. A musíme znovu a znovu děkovat Pánu, že nám tento dopis apoštola Pavla zachoval a dal jako součást svého Písma, své zjevené vůle pro život církve. Co máme dělat, když se všechno kolem od základu hroutí? Na jaké frontě máme bojovat, když nám mizí naše osobní svoboda před očima? Má smysl zítra ještě o něco usilovat? A o co?

Osnova kázání