Hle, všecko tvořím nové (Zj,21-8)

Vztah Krista a jeho nevěsty

Stále je před námi něco nového. A to není jenom porozumění církve, ale obecně celého světa: s novým ránem vycházejí čerstvé noviny, aby podávaly zprávu o tom, co se děje nového a obecně touha po novinkách, nových informacích, zážitcích je něco, co je tak typické pro celou společnost. Očekáváme nové věci, toužíme po nich, i když jsou nám předem neznámé a možná z nich máme strach.

Text kázání

Osnova kázání

Hle, všecko tvořím nové (Zj,21-8)

Jan Suchý, Ústí nad Labem, 30. září 2018

A slyšel jsem zpěv jakoby ohromného zástupu, jako hukot množství vod a jako dunění hromu: "Haleluja, ujal se vlády Pán Bůh náš všemohoucí.  Radujme se a jásejme a vzdejme mu chválu; přišel den svatby Beránkovy, jeho choť se připravila a byl jí dán zářivě čistý kment, aby se jím oděla." Tím kmentem jsou spravedlivé skutky svatých. (Zjevení Janovo 19:6 -8)

Osnova kázání

Znaky umírající církve (Zj 2-3)

Znaky umírající církve

Jaroslav Kernal, Ústí nad Labem 22. ledna 2006

Už třetí týden se scházíme, abychom přemýšleli nad jedním z ohromných témat Nového zákona a nechali se Pánem budovat v tom, co je to Jeho Církev. Mluvili jsme o tom, co dělá církev církví, o tom, že Kristova církev, to jsou lidé, nikoliv budovy nebo nějaká organizace. Minulý týden jsme mluvili o tom, proč je pro věřící důležitá církev, k čemu ji potřebujeme.

Osnova kázání