Jsme zaměřeni na evangelium (Sk 16,11-34)

Bible

Co je důležité při zvěstování evangelia? Co máme dělat, abychom byli věrní Bohu a jednali v souladu s Jeho vůlí? A co je vlastně obsahem evangelia, které svět tolik potřebuje slyšet? To jsou otázky, na které má odpovědi Boží slovo!

"A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku."

Matouš 28:20b  

Text kázání

Osnova kázání

Kristovo vzkříšení - jistota věčného života (1K 15,1-22)

Evangelium je denním chlebem křesťana

Proč si Kristovo vzkříšení připomínáme? Protože ono je centrem křesťanské zvěsti: je středem dobré zprávy, evangelia. Chcete dnes v záplavě špatných zpráv, kterých jsou plné noviny i televize, slyšet dobrou zprávu? Pak jste ve správnou chvíli na správném místě! Boží slovo skrze apoštola Pavla činí dnes to samé: připomíná evangelium.

Text kázání

Osnova kázání

Musíte se znovu narodit (J 3,1-21)

Věčný život je jedině skrze víru v Ježíše Krista.

Jan Suchý, Ústí nad Labem, 19. března 2017

  • Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. (Jan 3:16)

Přeji vám dobré dopoledne a pokoj v Kristu Ježíši, který přináší smíření s Bohem do života každého, kdo v Krista věří.

Osnova kázání

Nutnost biblického rozlišování

Které bitvy máme bojovat?

Jak máme rozlišit podstatné a méně podstatné pravdy? Kde je hranice mezi tím, co je v duchovním životě životně důležité a tím, co už ne? Jaký nám Bůh dává nástroj k rozpoznání toho, které bitvy máme bojovat a které můžeme s čistým svědomím pominout?

Hle, Beránek Boží (J 1,29)

Ježíš snímá hříchy světa

Na tomto Janově vyznání si nejprve všimneme osobní roviny. Jan také vidí Krista od samého začátku jako oběť smíření, Boží beránek ustanovený samotným Bohem. Je tím, kdo na sebe bere naše hříchy a odnímá je – snímá hříchy světa. A je naprosto dostatečný, aby sejmul každý hřích na celém světě.

Text kázání

Osnova kázání

Vykoupeni krví (Ef 1,7)

Nebyli jste vykoupeni stříbrem a zlatem…

Minule jsme si vysvětlovali, co to vykoupení znamená, dneska se podíváme na další věci, které s vykoupením souvisí – ukážeme si prostředek, nebo způsob vykoupení, uvidíme, jaký je účinek vykoupení a nakonec si vysvětlíme, co je příčinou našeho vykoupení.

Text kázání

Osnova kázání

Hle, Beránek Boží!

… vyprali svá roucha v krvi Beránkově …

Jaroslav Kernal, Ústí nad Labem 12. dubna 2009

Dobré dopoledne vám všem. Mnoho lidí na celém světě se dnes zdraví slovy - Kristus je vzkříšený, Kristus žije. Část naší planety, která si říká křesťanská, slaví největší křesťanské svátky - Velikonoce. Připomíná si Kristovo páteční ukřižování, jeho pohřbení a nakonec slavné zmrtvýchvstání. Tak jak to krásně popsal apoštol Pavel, když psal do Korintu:

Osnova kázání