Každý bude vyučen od Otce! Ř 7, 14-25 Pavel Borovanský
Ř 7,14-25_osnova_0.pdf 2021
VEĎTE ŽIVOT HODNÝ KRISTA! (FP 1,27-2,4) Jan Suchý
Fp 1,27-2,4_osnova.pdf
Vaše srdce ať se nechvěje a neděsí! Věřte evangeliu! Lk 21, 9-18 Pavel Borovanský Lukášovo evangelium
Lk 21, 9-18_osnova_0.pdf
SLUŽTE K PROSPĚCHU A RADOSTI CÍRKVE! (FP 1,19-26) Jan Suchý
Fp 1,19-26_osnova_1.pdf
Počátek evangelia Ježíše Krista, Syna Božího! Mk 1, 1-11 Pavel Borovanský
Mk 1,1-11_osnova_0.pdf
Jen když se zvěstuje Kristus! Fp 1, 12-18 Jan Suchý
Fp_1,12-18_osnova[1].pdf
Nepohrdejme Bohem a Jeho dobrotou! Ř 7, 12-13 Pavel Borovanský
R 7,12-13_osnova.pdf
Tři duchovní složky křesťanského života... Jan Suchý
Fp 1,9-11_osnova_0.pdf
Boží zákon je dobrý, protože Bůh je dobrý! Ř 7, 7-11 Pavel Borovanský
Ř 7,7-11_osnova_0.pdf
Tři znaky živé víry! Fp 1, 3-8 Jan Suchý
Fp 1,3-8_osnova_0.pdf
Víra a poznání, poznání a víra Ř 7, 1-6 Pavel Borovanský
Malý pozdrav-velká služba Fp 1, 2 Jan Suchý
Fp 1,2_osnova.pdf
Jedině Bohu patří vděčnost i sláva! Ř 6, 17-23 Pavel Borovanský
Ř 6, 17-23_osnova.docx
Svět rozděluje, ale evangelium spojuje (FP 1,1) Jan Suchý
Fp 1,1_osnova.pdf
Zavázáni k poslušnosti (Římanům 6, 14-16) Pavel Borovanský
Ř_6,14-16_osnova_1.pdf
Jsme zaměřeni na evangelium (Sk 16,11-34) Jan Suchý Vize sboru
Sk 16,11-34 - osnova.pdf
Pod ochranou Krále králů (Ž 33) Daniel Adamovský Žalmy
Ž 33 - osnova_0.pdf
Vše pod nebem má svůj čas! (1Kor 1, 30 - 31) Pavel Borovanský 1. Korintským
1K 1,30-31- osnova_0.pdf
Žij už dnes ve světle dne soudu (Mal 3:19-24) Jan Suchý Malachiáš
Mal 3,19-24 - osnova.pdf
Ovoce křesťanského života (Lk 23, 38- 43) Pavel Borovanský Lukášovo evangelium
LK 23, 38-43 - osnova.pdf
Posila pro křesťanský život (Mal 3:13-18) Jan Suchý Malachiáš
Mal 3,13-18_osnova_0.pdf
Zůstaň čistý, pro jediného, který přebývá v nepřístupném světle! (1 Tim 6,13-16) Pavel Borovanský 1. Timoteovi
1Tm 6,13-16- osnova.pdf
Neokrádej Boha! (Mal 3:6-12) Jan Suchý Malachiáš
Mal 3,6-12 - osnova_0.pdf
Tavičův oheň (Mal 2:17-3:5) Jan Suchý Malachiáš
Mal 2,17-3,5 - osnova.pdf
Milosrdenství chci, ne oběť! Pavel Borovanský Zjevení
ZJ 2, 12-23 - osnova.pdf