Zakořeněni v lásce (Ef 3,17-18)

Upevnění mocí Ducha znamená život v lásce

Přímým důsledkem upevnění mocí Ducha svatého bude, že Kristus bude skrze víru přebývat v našich srdcích, což povede k tomu, že budeme zakořeněni a zakotveni v lásce a společně se všemi svatými budeme stále více rozumět a chápat všechny rozměry Kristovy lásky, která působí v životech křesťanů.

Text kázání

Osnova kázání