Nepohrdejme Bohem a Jeho dobrotou! Ř 7, 12-13

Ř 7, 12-13Milovaní, čtěte Písmo. S pokornou modlitbou proste pokaždé Boha, aby vám mocí svého svatého Ducha, který je ve vás, dal plnost moudrosti a poznání. Aby se vám otevíralo srdce a duchovní zrak, když budete číst a vykládat Písma. Potom budete se vší moudrostí rozeznávat, co je dobré, co zlé. Budete vědět, co je od Boha, co nikoli. Budete znát dobře Boží vůli a podle toho dobře jednat při každém svém rozhodnutí. Budete obdařeni moudrostí pro každou myšlenku, pro každé slovo i skutek. Budete obdařeni moudrostí a světlem pro každý krok a každý nádech i výdech ve svém životě. Tak oslavíte toho, který si vás zamiloval a vykoupil.

Text kázání:

Osnova kázání