Svět rozděluje, ale evangelium spojuje (FP 1,1)

Svět rozděluje, ale evangelium spojuje (Fp 1,1)Procházíme nejenom celá země ale také jako místní církev, těžkou zkouškou. zkouškou zodpovědnosti, víry i důvěry jeden druhému. To, co vypadalo před rokem pevně a nadějně, je nyní silně otřeseno a zdá se, že dokonce rozbito. Jaká je odpověď církve na zkoušky, těžkosti a trápení? Věřím, že jediná cesta dál vede jen skrze pokání a přimknutí se vírou ke Kristu Ježíši. Odpovědí církve musí být evangelium! 

Text kázání

Osnova kázání