Pokorná služba, svoboda Božích služebníků! (1Pt 2,15-17)

Jednáním umlčujte nevědomost!

Jako děti temnoty jsme nebyli schopní ničeho dobrého. I ten nejlepší lidský čin, který nebyl učiněn v Kristu, je poddán hříchu a smrti. Dnes budeme mluvit o dokonalém zákonu svobody Božích dětí - z tohoto zákona povstávají všechny další podřízenosti zmíněné v těchto i následujících verších.

Text kázání

Osnova kázání