Ježíš a jeho učedníci (Lk 6,12-19)

Svěř to věrným lidem, kteří budou schopni učit zase druhé?

Ježíš Kristus - náš dokonalý vzor, se modlí, potom vybírá ty, kterým svěří své učení a ukazuje jim, jak mají zase oni sloužit druhým.

Text kázání

Osnova kázání