Jedině Bohu patří vděčnost i sláva! Ř 6, 17-23

Ř 6, 17-23Máme mít touhu po nefalšované duchovní stravě. Modleme se proto, abychom byli skutečně hladoví. Ať Bůh v našich srdcích způsobí hlad po Písmu, po Božím slovu. A také máme přicházet k tomuto prostřenému stolu, kterým je Písmo slovo Boží. Tím totiž naplníme i druhý Petrův příkaz. Totiž přicházení ke Kristu. Ke kameni živému. Řecké sloveso překládané ekumenickým překladem jako přicházejte, znamená průběžný děj. Tedy neustále přicházejte k němu bez přestání. Ani na okamžik ve svém přicházení ke Kristu neochabujte! Prostě buďte v Něm pořád a zůstávejte v Něm!

Text kázání

Osnova kázání