Blaze chudým (Lk 6,20-26)

Následovat Pána Ježíše mohou jenom ti, kdo se znovu narodili z Ducha Svatého a pro život s Kristem čerpají sílu od samotného Boha. Všechno ostatní je jenom prázdné a mrtvé náboženství. 

Osnova kázání