Ale i kdybyste pro spravedlnost měli trpět... (1Pt 3,13-15)

Pán, Kristus, budiž svatý ve vašich srdcích...

Kristus nás volá ke službě a k životu, který svědectvím pro lidi okolo nás, volá nás k životu ve spravedlnosti a svatosti. Takový život máme žít jako cizinci ve společnosti, která se staví proti svatosti i spravedlnosti.

Text kázání

Osnova kázání